Study visit in Barcelona and Sitges 8.-14.4.2018 / opot

Tutustumassa espanjalaiseen koulumaailmaan

Erasmus+ -opintomatka Barcelonaan ja Sitgesiin 8.-14.4.2018 oli ainutlaatuinen mahdollisuus tutustua espanjalaiseen koulutusjärjestelmään, eri koulutustasoihin perusopetuksesta yliopistoihin ja myös katalonialaiseen kulttuuriin ja ihmisiin.

Katalonia sijaitsee Pyreneiden eli Iberian niemimaan koillisosassa. Katalonian autonomisen alueen pääkaupunki on Barcelona, jonka väkiluku on noin 1,6 miljoonaa. Katalonialaisilla on vahva kulttuurinen identiteetti ja oma kieli katalaani, joka on virallinen kieli espanjan ohella.  Alue on Espanjan taloudellisesti vauraimpia ja teollisesti kehittyneimpiä alueita. Katalonialaisilla on monia syitä pyrkiä itsenäisyyteen ja vaikka vierailumme oli lyhyt, ymmärrämme tämän vierailun jälkeen paremmin heidän ajattelumaailmaansa ja kulttuuria.

Liikkuminen niin Barcelonassa kuin myös kaupungista toiseen oli helppoa hyvän metro- ja junaverkoston ansiosta. Majapaikastamme Barcelonasta, kuljimme 45 minuutissa junalla pieneen naapurikaupunkiin Sitgesiin, joka sijaitsee Välimeren rannalla noin 36 kilometriä Barcelonasta etelään.

IMG-20180409-WA0016
Sitgesin ranta

Escola Pia

Tutustuimme 1933 perustettuun yhtenäiskouluun Escola Piaan Sitgesissä, jossa nuorimmat oppilaat olivat 3-vuotiaita ja vanhimmat 18-vuotiaita eli toisen asteen viimeisellä luokalla. Monet heistä olivat käyneet samaa koulua koko koulutaipaleensa. Joka vuositasolla oli kaksi ryhmää, joiden ryhmäkoko oli n. 25 opiskelijaa. Mielenkiintoista oli, että espanjalaiset koulut voivat itse päättää ryhmäkoot. Espanjassa on täysin yksityisin varoin tai julkisin varoin rahoitettuja kouluja sekä näiden yhdistelmiä kuten Escola Pia.

cofOppilaita koulun kattoterassilla mittaamassa kuinka paljon kasvit ovat kasvaneet edellisestä mittauskerrasta.  

Oppilaiden koulupäivä alkaa Escola Piassa klo 8.00 ja jatkuu klo 13.00 saakka, jonka jälkeen on lounastauko klo 13-15. Iltapäivällä koulua jatketaan vielä muutama tunti klo 15-17. Koulupäivän jälkeen oppilaat voivat jäädä koululle ohjattuun toimintaan esim. harrastamaan liikuntaa tms. Hyvin monet lapsista ja nuorista jäävätkin koululle, sillä vanhempien työpäivät ovat pitkiä. Kuulimme, että kouluilla on paineita järjestää enemmänkin tätä ns. koulun ulkopuolista toimintaa, koska liian monet lapset joutuvat olemaan pitkiä aikoja yksin kotona. Vanhempien työpäivä saattaa jatkua klo 20.00 saakka.

Katalonia on kaksikielinen ja niin myös koulut. Escola Piassa opiskellaan katalaania ja opetusta annetaan useissa aineissa vain katalaaniksi. Oppilaista tulee näin ollen kaksikielisiä vaikkei perhe sitä alunperin olisi. Keskustelimme kielten opiskelusta ja kielitarjonnasta. Kuulimme, että koulujen pitäisi aloittaa englannin opetus kun lapset ovat 6-vuotiaita, mutta ymmärsimme, ettei tämä ole ns. lain sanelema pakko. Joissakin kouluissa saattaa 3-vuotiaille olla englannin opetusta 1 tunti viikossa. Yläasteella englannin opetusta on keskimäärin 3-4 tuntia viikossa. Oppilaat voivat valita myös neljännen kielen espanjan, katalaanin ja englannin lisäksi. Escola Piassa tämä valinnainen kieli on ranska (joissakin muissa kouluissa vaihtoehtoina ovat usein ranska ja saksa). 20-25 % oppilaista lukee tässä koulussa valinnaista ranskaa. Kielivalikoima kuulosti siis Suomeen verrattuna suppealta, mutta toki suomalaisissakin kouluissa tarjonta vaihtelee.

Mentor-opettajat ja tutor-opettajat, opettajuuteen liittyviä asioita

Kuten Suomessakin, Espanjassa on oma koulutuksensa alakoulun opettajille ja aineenopettajille (yläkoulu, lukio). Espanjalaisessa yliopistossa tehdään neljä vuotta kestävät kandidaattiopinnot, jonka jälkeen voi vielä tehdä vuoden kestävät maisteriopinnot. Espanjalaiset opettajat tekevät maisteriopinnot, joihin sisältyy yhteensä 4 kuukautta työharjoittelua.

Espanjassa opettajuus perustuu tietenkin aineenopettajuuteen, mutta myös erittäin vahvasti kasvattamiseen,  oppilaan vahvuuksien löytämiseen, tukemiseen ja mentorointiin. Meille selvisi, että espanjalainen opettajankoulutus vastaa ainoastaan aineen sisältöjen opettamiseen, eikä anna kovinkaan paljon eväitä tulevan opettajan “selviytyä” mentoroinnista. Espanjalaisessa koulujärjestelmässä onkin vahvasti mukana tapa, että uusi vasta-aloittanut opettaja saa koulusta oman mentor-opettajan, jonka opissa hänestä kasvaa mentoroinnin ammattilainen.

Apulaisrehtorin ja rehtorin virat ovat nelivuotisia, jonka jälkeen järjestetään vaalit seuraavalle kaudelle. Näissä viroissa voi olla kaksi kautta, jonka jälkeen on siirryttävä toiseen oppilaitokseen. Tämä aiheuttaa työyhteisössä varmasti jonkinlaista kilpailuasetelmaa ja mahdollisesti jännitteitä työyhteisön jäsenten välille varsinkin vaalivuosina. Vaaleissa opettajat saavat äänestää, kenet he haluaisivat apulaisrehtoriksi tai rehtoriksi. Vaihtuvuuden vuoksi kouluissa eletään usein haasteiden edessä, koska ensimmäinen vuosi uuden johtajan alaisuudessa on aina puolin ja toisin tutustumista ja yhteisten sävelten löytämistä.

cofEscola Pian johtamis- ja ohjausjärjestelmään tutustumassa Sitgesissä. Kuvassa vasemmalta Marga Miret, Roger Soler, Ramon Beringues, Jonna Rinkiö, Leeni Karosto ja Johanna Dantin.

Keskustelimme myös opettajan palkkauksesta. Osa espanjalaisen opettajan palkasta muodostuu työvuosien mukaan, palvelusvuosien mukaan. Tämä on kuitenkin työpaikkaan sidottua, eikä kuten Suomessa palvelusvuosiin ylipäätään riippumatta työpaikasta tai sen sijainnista. Eli jos espanjalainen opettaja on palvellut samaa työpaikkaa esim. 15 vuotta ja haluaisi siirtyä toiseen kouluun työskentelemään, hänen palkkansa tippuisi.

 

Peruskoulusta lukioon

Oli mielenkiintoista kuulla espanjalaisen perusopetuksen päättövaiheesta ennen ns. lukio- tai ammatilliseen koulutukseen suuntautumista. Toisin kuin Suomessa, Espanjassa ei ole yhteishakua lukio- tai ammatillisiin koulutuksiin. Oppilas saa päättötodistuksen (certificate), jolla voi jatkaa lukioon tai ammatillisiin opintoihin, jos todistuspisteet ovat vähintään 5/10. Jos pisteitä on alle 5, joutuu oppilas tekemään ns. lisävuoden (vrt. meillä lisäopetus eli kymppiluokka, jos ei pääse minnekään). Kun oppilaalla on vähintään 5 pistettä, hän saa valita mihin toisen asteen kouluun hän haluaa jatkaa. Tämä valinnanvapaus kuulosti hyvin erilaiselta verrattuna Suomen järjestelmään, jossa opiskelija hakee jatko-opintoihin päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvolla. Sopivan jatko-opintopaikan valinnan miettimiseen käytetään hyvin paljon aikaa.

 

Escola Pian psykososiaalinen tiimi

Psykologi Montse Perez koordinoi Escola Pian psykososiaalista tiimiä. Tiimiin kuuluu hänen lisäkseen koulun 3 mentoropettajaa. Tiimin tehtävänä on tukea perheitä opintosuuntausten valinnassa opintojen aikana sekä opiskelijoiden uravalinnassa kun he siirtyvät seuraavalle opintoasteelle. Mikäli oppilailla on esim. oppimisvaikeuksia tai muuten haasteita koulunkäynnissä, niin hänelle tarjotaan yksilöllistä tukea tai apua luokkatilanteessa. Mentoropettajat tai psykologi osallistuvat siis tarvittaessa oppitunneille ja seuraavat sekä auttavat tukea tarvitsevia oppilaita. Koulupsykologi ei tee kliinisiä testejä vaan hän ohjaa opiskelijat tarvittaessa tutkimuksiin koulun ulkopuolelle. Psykologin tehtävänä on tulkita testien tuloksia oppilaalle ja perheelle sekä suunnitella tukevia toimenpiteitä.

 

Toisen asteen kolme polkua

Ne espanjalaiset nuoret, jotka aikovat jatkaa opintojaan lukiotasolla, valitsevat itselleen linjan, jonka mukaan opiskelevat toiseen asteen tutkinnossa.  He ovat tuolloin 15-16-vuotiaita. Espanjassa “lukiokoulutus” on kaksivuotinen. Linjoja on kolme: tiedelinja, taidelinja sekä sosiaalisten tieteiden linja. Linjat ohjaavat vahvasti myös jatko-opintojen suuntaa korkea-asteelle. Selvitimme myös, että jos opiskelija valitsee linjansa “lukiossa väärin” eikä olekaan esim. vuoden opintojen jälkeen lainkaan varma valinnastaan, hänellä on yhden kerran mahdollisuus vaihtaa linjaa. Kuitenkin Espanjassa tehdään paljon työtä opettaja- ja koulun tasolla nuorten ohjaamisessa tutustumalla heihin ja heidän perheisiin matkan varrella. Linjan vaihdokset ovatkin sen vuoksi aika harvinaisia. Espanjalaisessa koulussa tavataan oppilaan perhettä säännöllisesti vähintään kaksi kertaa vuodessa.

Kuulimme, että n. 25 % oppilaista saa hyvin heikon todistuksen. Syyt ovat sosioekonomisia ja usein oppilaat ovat maahanmuuttajataustaisista perheistä. Näiden nuorten vanhemmat haluavat usein lapset nuorena töihin hankkimaan perheelle lisätienestiä. Hyvin heikkoja oppilaita on enemmän kuin Suomessa. Heikkoja ja erityisen tuen tarpeessa oleville nuoria pyritään tukemaan, mutta erityisoppilaitoksia on vähän.

Jatko-opinto-ohjaukseen kuuluu myös vierailut eri yliopistoihin kuten myös eri yliopistojen esittelyt oppilaitoksessa. Tämä kuulosti siis hyvin samanlaiselta, mitä me täällä Suomessakin teemme. Kuulimme, että Espanjan suosituimmat yliopistot sijaitsevat Madridissa ja Barcelonassa – suurimmissa kaupungeissa siis.

 

Oppitunneilla

Pääsimme seuraamaan myös oppitunteja. Seurasimme mm. tuntia, jossa kaksi ryhmää oli yhdistetty ja oppilaita oli tunnilla yhteensä noin 50. Oppilaat oli jaettu 4 hengen ryhmiin ja ideana oli tutustua luonnonilmiöihin yhteistoiminnallisen oppimisen kautta. Jokainen oppilas toimi vuorollaan asiantuntijana jakaen tietoa muille ryhmänsä jäsenille. Tehtäviin kuului teoriaan tutustumista, havainnointia, kokeiden tekemistä, tulosten kirjaamista ja päätelmien tekemistä. Tunnilla oli hyvä tekemisen meininki ja oppilaat liikkuivat sujuvasti luokkatilasta toiseen. Mielenkiintoista oli, että myös opettajien vetovastuu vaihtui kesken oppitunnin eli opettajat, jotka aloittivat oppitunnin, eivät lopettaneet sitä. Aineiden välistä yhteistyötä oli jaettu sujuvasti opettajien kesken. Esimerkiksi englannin opettaja osallistui oppitunnin pitämiseen.

edfKemiallisen kokeen jännitystä! Tässä lämmitetään nestettä tiimalasissa, ja tarkastellaan mitä sille tapahtuu, kun se lämpenee.

 

Kurkistus yliopistomaailmaan

Barcelonassa tutustuimme kahteen erilaiseen yliopistoon. Toinen yliopistoista oli monialainen yliopisto UPF Universitat Pompeu Fabra ja toinen taideyliopisto EINA. Molemmat yliopistoista olivat Espanjan mittakaavassa pieniä.

Marta Castro Pereira, joka työskentelee UPF yliopiston viestintäyksikössä, kertoi meille yliopistoon hakeutumisesta ja yliopisto-opiskelusta sekä esitteli meille kampusta. UPF:llä on monta kampusta, joista vierailimme yhdessä.

Pompeu Fabra on vuonna 1990 perustettu nuori, moderni ja julkinen yliopisto. UPF:ssä opiskelija voi opiskella useita eri aloja: yhteiskunta- ja sosiaalitieteitä, kauppatieteitä, tekniikkaa, lakia, humanistisia aineita, kieliä, viestintää, terveystieteitä jne. Ensimmäisenä vuonna on mahdollista opiskella kursseja eri aineista ja sen perusteella päättää, mitä tutkintoa lähtee suorittamaan. Opetus on laadukasta ja yliopistolla on professoreja useista eri maista ja yliopistoista. UPF:n opiskelijoilla on ympäri maailmaa paljon yhteistyöyliopistoja, jonne opiskelijat voivat lähteä vaihtoon. Martan mukaan tämä on yksi syy, miksi UPF on niin suosittu. Hän myös kertoi, että kauppatieteet ovat UPF:n suosituin ja tunnetuin koulutusohjelma.

Pompeu Fabran yliopiston Harry Potter -tyyppisessä kirjastossa. Kirjastorakennus oli aikaisemmin toiminut vesivarastona.

Opinnot maksavat eurooppalaisille opiskelijoille 1600-2500 euroa lukuvuodessa. Ei-eurooppalaiset joutuvat maksamaan opinnoistaan peräti 6000-9000 euroa lukuvuodessa. Kuulimme, että Katalonia on on Espanjan kalleinta aluetta opiskella yliopistotutkinto. Katalonian hallitus päättää lukuvuosimaksut. Marta kertoi, että Espanjassa yliopisto-opiskelijan on lähes mahdotonta käydä töissä opiskelemisen ohella. Opiskelu on täyttä työtä ja päivät yliopistolla ovat pitkiä. Vaikka opiskelu yliopistossa arvokasta onkin, opiskelijat eivät ehdi töissä juuri käymään. Asuminenkin on Barcelonassa kallista, joten usein ilman vanhempien ja muiden tukijoiden tukea yliopisto-opiskelu on käytännössä mahdotonta. Yliopisto-opintoja seurataan Espanjassa tarkasti, vaaditut opintopisteet on saavutettava, muuten opiskelu saattaa loppua ko. oppilaitoksessa kokonaan. Kurssien läpäisyyn vaaditaan 70%, jotta kurssi katsotaan hyväksytyksi.   

IMG-20180410-WA0003 Pompeu Fabran yliopistossa oli hulppeat, modernisoidut tilat opiskelijoille. Rakennukset olivat aikaisemmin toiminut armeijan parakkeina.

 

Yliopistoon pyrkiminen

Ensimmäisessä vaiheessa tehdään nettihakemus. Sitä seuraa pääsykoe, jonka muualta tuleva hakija voi tehdä kotimaassa (esim. Suomessa). Päästäkseen pääsykokeeseen on hakijan saatava ensimmäisestä vaiheesta (todistus) vähintään 10 pistettä. Yliopistot eivät laske hakijoiden pisteitä itse vaan ne lasketaan keskitetysti (UNED). Mikäli todistuksesta lasketut pisteet riittävät, hakijat tekevät pääsykokeen, joka tehdään espanjaksi, oli kysymyksessä sitten espanjalainen tai ulkomaalainen hakija.

Kun kysyimme, miten pääsykokeeseen voi valmistautua, Marta esitteli meille nettisivustoa, jonne ennakkoaineisto ilmestyy ennen hakua. Suomalaiset voivat hakea kaikkiin koulutusohjelmiin, mutta kielitaito saattaa tuoda omat haasteensa – espanjaa on osattava.

 

EINA – University School of Desing and Art of Barcelona

EINA on 1967 perustettu pieni yksityinen taideyliopisto, joka on kuitenkin kiinnitetty Katalonian valtionyliopistoon. Ymmärsimme, että tämä sekä yksityisen, että julkisen yliopiston yhdistelmä on ollut toimiva ratkaisu opetuksen, tilaratkaisujen ja rahoituksen näkökulmasta. Päärakennuksen lisäksi työskentely- ja näyttelytiloja sijaitsee Barcelonan keskustan tuntumassa.

EINAn yliopistorakennus

cof Koulun kirjasto

Opintojen rakenne on hyvin selkeä ja strukturoitu, mutta siihen on mahdollista tehdä yksilöllisesti joustoja esimerkiksi opiskelijan elämäntilanteen niin vaatiessa. Ajatuksena on saattaa kaikki opiskelijat ensimmäisenä lukuvuotena ns. samalle viivalle ja luoda pohja opinnoissa menestymiselle. Opintoja on mahdollista keskittää syvällisemmin jollekin tietylle taiteen alalle tai valita monialainen opintojen yhdistelmä.

Kuulimme, että monialaisten tutkintojen määrä on viime aikoina lisääntynyt, koska työmarkkinoilla arvostetaan moniosaajia. Yliopisto tekee tiivistä työelämäyhteistyötä ja pyrkii koko ajan kehittää opetustaan työelämän vaatimuksia vastaavaksi.

cof
Opiskelijoiden töitä esillä koulun käytävillä.

Kiitokset matkamme sisällöllisistä järjestelyistä Marga Miretille! Gracias!

IMG-20180409-WA0034
Johanna Dantin, Leeni Karosto, Jonna Rinkiö ja Marga Miret